váš externí
IT servis

Technologie

Aplikace MarkTime PORTAL / LexIS je určena pro provoz v systémovém prostředí firmy Microsoft.

Doporučený operační systém serveru je MS Windows Server 2003, Windows 2000, MS Windows XP Professional. Doporučený databázový server je MS SQL Server 2000 nebo 2005.

Operační systém PC uživatele není rozhodující. Pro chod aplikace je dostačující internetový prohlížeč Firefox 2.0 a vyšší nebo Internet Explorer 6.0 a vyšší.

  • Aplikační server Windows Server, IIS, .NET Framework 1.1
  • Databázový server MS SQL, MSDE, SQL EXPRESS
  • Klientská strana Internetový prohlížeč Firefox 2.0 nebo vyšší, Internet Explorer 6.0 nebo vyšší

Jak to funguje

Aplikace MarkTime PORTAL / LexIS je založena na třívrstvé architektuře, fungující na bázi tenkého klienta.

V praxi to znamená, že je aplikace nainstalována na aplikačním serveru, přičemž veškerá data jsou uložena v databázi na databázovém serveru.

Uživatelé systému se k aplikaci připojují, v závislosti na konfiguraci aplikačního serveru, pomocí firemní sítě intranet nebo sítě internet. K připojení není třeba žádné lokální aplikace, probíhá pouze pomocí internetového prohlížeče.