váš externí
IT servis

TaskPool

Platforma pro firemní požadavky

TaskPool je webový systém pro řízení různých typů požadavků. Určitá skupina uživatelů (Zadavatelé) vkládá požadavky (úkoly, chyby apod.) do TaskPoolu. Jiná skupina (Realizátoři) pak zadané požadavky přebírá a řeší. Realizátor může žádat přes TaskPool o upřesnění úkolu, případně sdělovat informace. Podobně může sdělovat informace přes systém i Zadavatel. TaskPool veškerou komunikaci eviduje, přehledně zobrazuje a samozřejmě informuje o změnách. Jakmile je požadavek vyřízen, má možnost jej Zadavatel akceptovat nebo vrátit k dopracování.

Oblasti využití

 • komunikace v rámci outsourcingu (např. správa www-stránek externí firmou)
 • řízení úkolů v týmu
 • bug tracking při vývoji softwaru a systémové integraci

Takpool můžete efektivně nasadit na následující oblasti:

Interní procesy

Veškeré firemní procesy, kde jsou předem známy všechny zainteresované osoby a kde potřebujete mít dokonalý přehled o stavu jejich řešení. Taskpool v této oblasti nabízí velké zvyšení efektivity plynoucí z dokonalé informovanosti všech zainteresovaných zaměnstanců a minimalizaci informačního šumu.

 • Celofiremní platforma pro úkoly (task management)
 • Interní helpdesk
 • Správa zakázek
 • Správa reklamací
 • Požadavky na nákup
 • Požadavky na referenční vozidla
 • Opravy strojů, zařízení, automobilů (žádanky)
 • Správa poptávek, potenciálních poptávek (lead management)
 • Požadavky na změny interních softwarových systémů (IS/IT)
 • Evidence návštěv ve firmě
 • Požadavky na nákup drobného HIM
 • Požadavky na opravy budov a interního zařízení (facility management)
 • Revize dokumentace
 • Issue list v rámci projektů (správa problémů a otevřených otázek v sw projektech)
 • Požadavky na vyvíjený software
 • Evidence chyb a jejich řešení v průběhu testování produktů

Externí procesy

Firemní i mimofiremní procesy kde dochází k řešení požadavku velkého množství předem neznámého počtu osob. Modul HelpDesk nabízí přímý komunikační kanál mezi uživateli TaskPoolu a okolním světem. Výhody této komunikace ocení jak přímo uživatelé TaskPoolu, tak i Vaši zákazníci vně systému.

 • Helpdesk zákazníkům
 • Systematické zpracování dotazů zákazníků z webu (eshopy, podpora produktů)
 • Správa požadavků na informace potenciálních zákazníků (lead management)
 • Požadavky na dodavatele služeb (např. IT, reklamní studia, dodavatele webových aplikací)
 • Požadavky na externisty (požadavky na roznášky, drobné opravy)
 • Vývoj a implementace webových prezentací (správa požadavků zákazníků)

Ostatní

 • podpora ISO (jednoduchá správa základních procesů – zakázky, nákup, prodej, výroba) a jejich výstupů - dokumentů

Zákazníci oceňují zejména přehlednost, rychlé zavedení do provozu a skutečnost, že v systému se nic neztratí a systém nedopustí, aby se na něco zapomnělo.

Funkce a vlastnosti

 • přístup pro uživatele přes www-rozhraní (TaskPool rovněž umožňuje integrovatelnost v rámci extranetu/intranetu Vaší společnosti)
 • kompletně dokumentovaná komunikace kolem každého požadavku (tasku) včetně přikládaných příloh
 • notifikace o změnách požadavků e-mailem
 • možnost samostatné správy různých typů požadavků (např. podle projektů či zákazníků)
 • volitelná schvalovací řízení nad požadavky
 • přiřazení jednotlivých rolí uživatelům podle funkce či pravomocí
 • možnost kontinuální dospecifikace požadavku v průběhu realizace
 • skryté komentáře k požadavkům viditelné pouze pro realizační tým (řešitele) nebo pouze pro zadavatele požadavků
 • filtrování požadavků dle všech možných kritérií s využitím dynamických filtrů
 • přehledná konfigurace systému pomocí logicky seskupených příkazů
 • prioritizace požadavků s vlastním nastavením názvů a práv pro priority
 • unikátní nadefinování vlastní struktury požadavku pomocí dynamických polí - přidávat můžete libovolný prvek - text field, text area , check box, select box nebo radio button