váš externí
IT servis

Modul HelpDesk

HelpDesk je přídavný modul TaskPoolu a spolu s ním zabezpečuje sofistikované řízení helpdeskových požadavků. Modul HelpDesk umožňuje komukoliv zadat požadavek přes webový formulář na Vašich www-stránkách nebo pomocí e-mailu. Pracovníci podpory poté zpracovávají požadavky v prostředí TaskPoolu. Zákazník je o stavu řešení informován e-mailem a dále komunikuje s řešitelem pomocí webového rozhraní, kde má k dispozici kompletní historii požadavku.

Animovaná prezentace o řešení pro helpdeskOblasti využití

 • technická podpora zaměstnanců
 • technická podpora zákazníků
 • poskytování informací o produktech a službách (např. v rámci e-shopu)

Takpool můžete efektivně nasadit na následující oblasti:

Interní procesy

Veškeré firemní procesy, kde jsou předem známy všechny zainteresované osoby a kde potřebujete mít dokonalý přehled o stavu jejich řešení. Taskpool v této oblasti nabízí velké zvyšení efektivity plynoucí z dokonalé informovanosti všech zainteresovaných zaměnstanců a minimalizaci informačního šumu.

 • Interní helpdesk
 • Správa zakázek
 • Správa reklamací
 • Požadavky na nákup
 • Požadavky na referenční vozidla
 • Opravy strojů, zařízení, automobilů (žádanky)
 • Správa poptávek, potenciálních poptávek (lead management)
 • Požadavky na změny interních softwarových systémů (IS/IT)
 • Evidence návštěv ve firmě
 • Požadavky na nákup drobného HIM
 • Požadavky na opravy budov a interního zařízení (facility management)
 • Revize dokumentace
 • Issue list v rámci projektů (správa problémů a otevřených otázek v sw projektech)
 • Požadavky na vyvíjený software
 • Evidence chyb a jejich řešení v průběhu testování produktů

Externí procesy

Firemní i mimofiremní procesy kde dochází k řešení požadavku velkého množství předem neznámého počtu osob. Modul HelpDesk nabízí přímý komunikační kanál mezi uživateli TaskPoolu a okolním světem. Výhody této komunikace ocení jak přímo uživatelé TaskPoolu, tak i Vaši zákazníci vně systému.

 • Helpdesk zákazníkům
 • Systematické zpracování dotazů zákazníků z webu (eshopy, podpora produktů)
 • Správa požadavků na informace potenciálních zákazníků (lead management)
 • Požadavky na dodavatele služeb (např. IT, reklamní studia, dodavatele webových aplikací)
 • Požadavky na externisty (požadavky na roznášky, drobné opravy)
 • Vývoj a implementace webových prezentací (správa požadavků zákazníků)

Ostatní

 • podpora ISO (jednoduchá správa základních procesů – zakázky, nákup, prodej, výroba) a jejich výstupů - dokumentů

Zákazníci oceňují zejména přehlednost, rychlé zavedení do provozu a skutečnost, že v systému se nic neztratí a systém nedopustí, aby se na něco zapomnělo.

Funkce a vlastnosti

 • zadání požadavku pomocí webových formulářů nebo e-mailů (formulář je snadno integrovatelný do Vašich www-stránek)
 • zobrazení historie požadavku zákazníkovi prostřednictvím www-rozhraní
 • informování zákazníka o změnách požadavku e-mailem
 • individuální konfigurace vstupních formulářů, informačních e-mailů a stránek s historií komunikace
 • kompletně dokumentovaná komunikace kolem každého požadavku (tasku) včetně přikládaných příloh
 • možnost samostatné správy různých typů požadavků (např. podle projektů či zákazníků)
 • možnost kontinuální dospecifikace požadavku v průběhu realizace
 • skryté komentáře k požadavkům viditelné pouze pro realizační tým (řešitele) nebo pouze pro zadavatele požadavků
 • filtrování požadavků dle všech možných kritérií s využitím dynamických filtrů
 • přehledná konfigurace systému pomocí logicky seskupených příkazů
 • prioritizace požadavků s vlastním nastavením názvů a práv pro priority