váš externí
IT servis

WebDesign

Vytvoříme pro Vás prakticky jakoukoli internetovou prezentaci, chcete-li www stránky. Našim cílem je nejenom nabídnout klientovi graficky zdařilé dílo, ale zejména poradit se strukturou prezentace a použitím klíčových slov tak, aby byly stránky jednoduše identifikovatelné pro vyhledávače v internetu.

Dalším základním cílem je pro nás, předat klientovi samoobslužnou prezentaci, aby veškeré další aktualizace a změny v obsahu, byl schopen realizovat jakýkoli zaměstnanec klienta, znalý základních kancelářských aplikací (Word, Excel apod.). Šetříme tím svým zákazníkům finanční prostředky, které by bylo nutné vynaložit při každé změně, byť i jednoho slova na jeho www stránkách. Zejména pak pro obchodní společnosti, obce a města je tato možnost velmi lákavá, protože jejich potřeby aktualizací www stránek jsou opravdu časté.

Konzultace s klientem

Při úvodní konzultaci s klientem jsou stanoveny základní požadavky na prezentaci - cíl prezentace, popř. cílová skupina zákazníků, rozsah a struktura prezentace, požadavky klienta na grafickou náročnost a popř. individuální požadavky na použité technologie. Informace získané v této fázi budou využity při návrhu struktury i designu prezentace a povedou k efektivnímu plánování dalších kroků procesu realizace.

Vytvoření návrhů

Následně je vytvořen individuální návrh designu a rozložení, jehož smyslem je sjednocení přístupu designerů a programátorů s požadavky klienta. Z tohoto návrhu je již patrná konkretní struktura prezentace a navigační prvky s ohledem na případné "Corporate Identity" propagační materiály klienta.

Odsouhlasení klientem

Hotový designový návrh je předán klientovi ke schválení. V případě nespokojenosti nebo změny záměru klienta je připraven nový návrh.

Tvorba prezentace

Po odsouhlasení klientem je designový návrh dále zpracováván a uzpůsoben pro zobrazení v internetových prohlížečích. Prezentace je poté doplněna o dynamické prvky a individuální služby požadované klientem. Důraz je kladen na datovou nenáročnost (rychlost načítání na stanicích uživatelů Internetu) výsledné prezentace a jednoduchost správy údajů.

Nasazení do provozu

Po zhotovení stránek se klient rozhodne pro zveřejnění (zpřístupnění) svojí prezentace prostřednictvím služby  WebHosting anebo pro alternativního dodavatele virtuálního prostoru. Zakázkové zhotovení prezentace společností C & C GROUP s.r.o. není vázáno povinností využívat pro zpřístupnění služby WebHosting.

Aktualizace

Po zpřístupnění (zveřejnění) prezentace je zpravidla třeba následných aktualizací. Tuto činnost může provádět přímo společnost C & C GROUP s.r.o. na základě objednávky klienta. Individuálně je vytvořeno správcovské rozhraní (taktéž přístupné prostřednictvím prohlížeče, ovšem pod autorizací), prostřednictvím kterého může prezentaci aktualizovat sám klient.