váš externí
IT servis

VoIP

 • Nabízené řešení Nového telekomunikačního systému je na bázi IP telefonní ústředny umístěné u Poskytovatele, která dovoluje poskytnout všem uživatelům konzistentní a jednoduše konfigurovatelné funkční vlastnosti nezávisle na vybavení a lokalitě, kde se nalézají.
 • Nový systém kombinuje produktivitu pokročilých vlastností IP telefonní ústředny na bázi aplikačního programového vybavení BroadWorks se spolehlivostí,různorodostí a pružností Carrier-grade řešení a s přednostmi IP datových sítí v prostorách zadavatele.                                                                  
 • Systém přináší:
  -         efektivitu jednoho systému umístěného v datovém centru,
  -         integraci řady aplikací na jedné platformě s grafickým rozhraním pro uživatele,
  -         možnost použití mobilních telefonů s integrovanou WiFi a IP telefonií
 • BroadWorks je modulární SW architektura používající obecné protokoly a otevřené interfejsy a je vyvinut na základě průmyslových standardů a požadavků významných poskytovatelů telekomunikačních služeb a z toho vyplývá spolehlivost, podpora redundance a kvalitní servis.
 • Nabízené řešení dovoluje Zadavateli zajistit vyšší efektivitu využití datového centra a zdrojů s ním spojených, přičemž jsou do datového centra instalovány standardní servery, jejichž správa je prováděna přes web rozhraní, ne proprietární systémy. Centralizované VoIP řešení pak poskytuje unikátní hlasovou a multimediální aplikaci.
 • Základem řešení BroadWorks jsou čtyři oddělené segmenty: Network server, Aplikační server, Media server a případně Konferenční server. BroadWorks je interně propojuje s dalšími komponenty používajícími protokol SIP (Session Initiation Protokol). To jsou přístupová zařízení (telefony…) a síťové brány. Systém je otevřený, takže Zadavatel není vázán na proprietární řešení, např. telefonů od jednoho výrobce.
 • Realizace celého systému nezpůsobí okamžité odstavení stávající telefonní ústředny. Instalace a zprovozňování bude probíhat postupně, proto není nutné nahrazovat digitální přístroje analogovými. Po kompletní instalaci a převzetí systému do provozu bude původní telefonní ústředna demontována.
 • Architektura systému je elegantní. Přirozeně podporuje současné trendy v aplikacích kritických pro provoz společností tím, že využívá standardizované technické prostředky, vybavení datových center a jejich organizaci podpory, správy, zálohování a provozu. V neposlední řadě pak využívá datovou síť společnosti, která je pak univerzálním přenosovým prostředím pro data, hlas a multimediální přenosy.

Popis nabízeného řešení – popis navrhované technologie

Uchazeč nabízí zadavateli IP telefonní ústřednu (IP PBX), která je umístěná fyzicky u Poskytovatele. Celý systém používá LAN infrastrukturu Zadavatele, integruje v sobě moderní systém IP telefonie s LAN sítí Zadavatele a paralelně bude využívat i WiFi infrastruktury Zadavatele. Uživatelé v jednotlivých objektech jsou pak připojeni na hlasovou síť buď IP telefony, nebo mobilními telefony s podporou WiFi a SIP protokolu. Veškerou inteligenci potřebnou pro uskutečnění volání zajišťuje zmiňovaná sdílená ústředna umístěná v datovém centru Poskytovatele. Nabízené řešení dovoluje vytvářet virtuální telefonní ústředny uvnitř centrálního systému, a tím pro jednotlivé subjekty (zákazníky). Fyzicky tedy stejnou ústřednu sdílí více zákazníků, kterým jsou poskytovány služby identické, jako kdyby měl každý z nich fyzicky svoji telefonní ústřednu. Sdílená telefonní ústředna je implementována systémem BroadWorks firmy BroadSoft. Systém má následující vlastnosti:

 • Volání v rámci firmy, externí volání.
 • Všechny funkce klasické telefonní ústředny jako například přepojování, přesměrování, převzetí hovoru a mnoho dalších.
 • Konfigurace přes webové rozhraní na všech úrovních správy až po uživatele.
 • Služby s přidanou hodnotou: Unified Messaging, hlasová pošta, automatická spojovatelka, sekretářská konzole.
 • Používá VoIP se SIP signalizací na síti s QoS.
 • V celém rozsahu nahrazuje klasickou telefonní ústřednu.
 • Signalizace je spravována centrálně skupinou IBM serverů.
 • Architektura systému je vyvinuta pro potřeby poskytovatelů služeb. 

Tento systém zajišťuje širokou škálu aplikací včetně Hosted PBX, IP Centrex, a Voice VPN. Nabízená konfigurace je vystavěna redundantně. Zabezpečuje spolehlivost zálohováním, rozšiřitelností a funkčností, která odpovídá Carrier-Class službám. 

Celá nabídka je soustředěna na vybudování enterprise systému Hosted IP PBX a IP Centrex s nasazením pro poskytování hlasových služeb po IP prostředí. 

V nabídce jsou uplatněny následující zásady:

 • Striktní dodržení mezinárodně uznávaných standardů.
 • Zajištění funkce pro úroveň poskytovatelského systému.
 • Otevřenost a rozšiřitelnost.
 • Ochrana investic s možností dalšího rozšiřování sítě a zvyšování výkonu.
 • Instalace dohledových systémů.
 • Vysoká spolehlivost technické instrumentace.

Systém bude budován v datovém centru Zadavatele, vzhledem k charakteru IP PBX využívá již existující infrastrukturu z hlediska:

 • Bezpečnosti,
 • Konektivity,
 • Napájení,
 • Prostor,
 • Prostředí,
 • Služeb.

Zadavatel získává pro sebe a své zaměstnance:

 • Prostředí IP protokolu poskytující „levné vlastní virtuální dráty“ s dosahem prakticky kamkoliv.
 • Nezávislost funkcí telefonu na lokalitě, kde se nachází.
 • Jednoduché a intuitivní ovládání prostřednictvím internetových stránek, které dnes umí a může používat prakticky každý.
 • Garanci kvality služby a výborné kvality hlasu - Mean Opinion Score 4.5+ (Kvalita ISDN je 4.5+).
 • Možnost propojení hlasové komunikace s elektronickou: email a instant messaging.

Měsíční poplatky za službu viphone

Tabulka č. 1

 

Počet uživatelů
Poplatek za telefonní ústřednu
Pronájem telefonu Polycom IP301
1 – 10
1 000 Kč
130 Kč
11 – 25
2 300 Kč
127 Kč
26 – 50
3 400 Kč
125 Kč
51 – 100
5 200 Kč
122 Kč
101 – 150
8 500 Kč
120 Kč

Uvedené ceny platí při smlouvě na 24 měsíců.

Aktivační poplatky služby viphone

Tabulka č.2

 

Aktivace a nastavení telefonu
999 Kč
Instalace telefonu s uživatelským školením
499 Kč
Aktivace a nastavení faxu
3 999 Kč
Přenesení čísla k jinému operátorovi
999 Kč
Přenesení skupiny čísel k jinému operátorovi
3 999 Kč
Telefon Polycom IP301
2 499 Kč

 

Telefony je možno pořídit buď formou měsíčního pronájmu (tabulka č. 1), nebo formou jednorázové platby (tabulka č. 2). V obou případech zákazník platí instalaci a nastavení telefonu.

 

Pronájem telefonní ústředny obsahuje standardní služby telefonní ústředny, on-line billing – detailní přehled o nákladech na jednotlivé telefonní linky a on-line správu telefonní ústředny.

Funkce telefonní ústředny:

 • volání z a do veřejné sítě
 • volba vnitřní linkou
 • telefonní seznam
 • přesměrování hovorů (všech, obsazeno, nepřijatých)
 • čekající hovor
 • identifikace volajícího číslem
 • přepojení hovoru
 • přepojení hovoru s konzultací
 • odmítnutí anonymního volání
 • zpětné vytočení hovoru
 • přidrření hovoru
 • opětovné vytočení posledního čísla
 • rychlá volba – 8
 • rychlá volba – 100
 • třícestná konference

Možno přikoupit integraci telefonního účtu s PC, využít služeb Call centra, nahrávání hovorů, automatické spojovatelky a mnoho dalších užitečných funkcích.´

Pro více informací nás, prosím, neváhejte kontaktovat.