váš externí
IT servis

Správa sítí - outsourcing

Nabízíme zákazníkům dohled a správu jejich výpočetních systémů formou pravidelného servisu tak, aby bylo možné zajistit bezproblémový a stabilní chod.

Pro většinu podniků a firem je neekonomické zaměstnávat odborníka v oblasti IT na plný úvazek, a proto i dnešní trend směřuje k tomu, přenechat starost o IT ve firmě specializovaným servisním partnerům.

Obor IT je natolik rozsáhlý, že náklady na pracovníka a neustálé zvyšování jeho kvalifikace nemůže být ekonomické při aplikaci do padesáti klientských PC na jeden podnik. Naše firma se specializuje právě na střední segment podnikání a nabízí svým zákazníkům východisko z této situace.

Disponujeme špičkově proškolenými pracovníky, kteří uplatňují své znalosti a zkušenosti v několika takovýchto firmách a v přesně daných termínech je navštěvují. Při úkolování zaměstnanců vycházíme zejména z předpokladu, že nároky na odborné znalosti při jednotlivých servisních případech se značně liší, a proto jsme schopni v rámci pravidelného servisu nabídnout lukrativní cenu servisu a dokonce garantovat dohodnutý počet mimořádných servisních zásahů zdarma, neboť převzetím starosti o IT firmy na sebe bereme odpovědnost za mimořádné situace.

Dále bychom chtěli prezentovat pět bodů, které jsou v rámci pravidelné správy sítě poskytovány:

Hot-line

poskytovatel sdělí pověřené osobě zákazníka veškeré jemu známé informace nutné k vyřešení vzniklých problémů.

Vzdálený login

v případě, že nebude problém vyřešen pomocí hot-line, je poskytovatel povinen provést vzdálený login. Tzn. že se dálkově přihlásí k danému zařízení a provede všechny práce nutné k odstranění problému. Pokud zákazník nemá zařízení umožňující tento postup, je tento bod neplatný.

Servisní zásah

v případě, že nebude problém vyřešen pomocí hot-line, či vzdáleného loginu, je poskytovatel povinen dopravit se na místo umístění daného předmětu a provést servisní zásah.

Zápůjčka náhradního zařízení

v případě, že nebude možno zařízení opravit, je poskytovatel povinen zapůjčit zákazníkovi náhradní, které mu umožní alespoň provizorní provoz.

Pravidelná údržba

pravidelná a preventivní údržba servisovaného zařízení u zákazníka obsahuje aktualizaci software, aktualizaci zabezpečení a preventivní úkony spojené s předcházením možných poruch na zařízení zákazníka.