váš externí
IT servis

Projektování a realizace LAN

Projektování a realizace datových sítí

Většina firem dnes řeší nutnost komunikace vzdálených poboček, skladů, prodejen atd. Jednou ze služeb, které naše společnost nabízí, je i komplexní datové řešení sítí (systémová integrace, projektování, instalace a správa). Naše zkušenosti ze správy sítí jsou zárukou kvalitního projektování sítí nových, včetně adresace, řešení DNS, bezpečnosti, vzdáleného přístupu do LAN, propojení několika lokálních poboček s mateřskou společností pomocí Virtuální Privátní Sítě (VPN).

Zákazníkům nabízíme zajištění pravidelné preventivní údržby jejich sítí LAN, WAN, VPN ( metalické, optické , bezdrátové ). Pro tyto účely vypracujeme dokumentaci celého systému, případně navrhneme řešení pro zlepšení funkčnosti stávající sítě. Za standardní považujeme také naléhavé servisní zásahy nad rámec smlouvy.

Strukturované kabelové systémy realizujeme na systémech PANDUIT, NEXANS, NORTEL. Aktivní prvky Cisco Systems, Nortel Networks, Allied Telesyn a dalších výrobců pak pokrývají veškeré požadavky společností všech velikostí a nároků.

Projektování sítí

Analýza, konzultace a poradenství

V první fázi je nutná analýza projektu, kdy si naši odborníci ve spolupráci se zákazníkem upřesňují současný stav a konzultují s ním nové požadavky na informační systém jak ze systémového, tak i z technologického hlediska. Klient se může na naše specialisty obrátit i v případě potřeby konzultace a oponentury při realizaci vlastních projektů.

Projekční činnost

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti s návrhem i realizací mnoha projektů, vybudovaných na moderních komunikačních a informačních technologiích. Na základě výsledků analýzy vyprojektujeme novou infrastrukturu informačních technologií zákazníka, tj. nejen popis náležitého budoucího stavu, ale i popis postupu jeho realizace. Vypracujeme i několik variant řešení tak, aby si klient mohl vybrat tu, která v maximální možné míře splňuje jeho systémové i finanční nároky.

Realizace projektu

Řešení realizujeme od dodávky a instalace hardware, operačního, informačního, ekonomického a bezpečnostního software, až po zprovoznění a dokumentaci dodaných informačních technologií. Technická specifikace pak detailně vymezí použitá zařízení, software a jejich konfigurace, konkrétně určí organizační záležitosti spojené s přejímkou a následným servisem systému.