váš externí
IT servis

Moje záloha - Online zálohování

je služba, která umožňuje uživatelům pravidelné bezpečné zálohování a obnovení důležitých dat umístěných na jejich počítači. K tomu, aby záloha proběhla nemusí uživatel vykonat aktivní krok, nepotřebuje zálohovací média. Nainstaluje si zálohovací program, ve kterém nastaví pravidla zálohování (jednou pro vždy) a zálohování pak v pravidelných intervalech běží samo.

Pravidelné zálohování předem dohodnutých složek se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného internetového spojení na důvěryhodný a bezpečný zálohovací server. Tento zálohovací server je mimo dosah rizik, která běžně ohrožují uživatelská data. Rizika při kterých často dochází k totální ztrátě dat jsou například: požár, krádež, chyba HW, chyba obsluhy, atd. Automatizovaná záloha obsahuje vždy 3 poslední existujici verze souborů a 1 poslední smazanou verzi souboru ještě 60 dní po výmazu!

Uživatel může také jednorázově zálohovat libovolné soubory a složky na svém počítači pomocí grafického uživatelsky příjemného prostření. Jednoduše vybere to co se má zálohovat a spustí zálohu. Tato záloha opět obsahuje 3 poslední existujici verze a 1 poslední smazanou verzi 60 dní po výmazu.

Další možností, kterou služba nabízí je archivace dat. Narozdíl od zálohy se archivace hodí pro důležitá avšak nepoužívaná data. Tato data uživatel nejprve vybere a poté provede jejich archivaci. Archiv zůstane v bezpečí na serveru a zákazník si může tato data kdykoli později obnovit.

Zákaznická data jsou proti zneužití chráněna několika způsoby. Vlastní data jsou před odesláním na server komprimována, dále pak šifrována 128 bitovým šifrovacím algoritmem. Spojení mezi zálohovaným počítačem a serverem je chráněno proti odposlechu tunelovým spojením. Zálohovací server je chráněn několika firewally. Data jsou uložena na diskových polích, jsou systematiky monitorována a replikována. Zákazník jako jediný zná přístupové heslo ke svým datům. Bez znalosti tohoto hesla nelze zálohovaná data dekódovat ani provozovatelem služby.

Služba využívá nejmodernějších zálohovacích řešení společnosti IBM, je postavena na architektuře klient-server. Služba je určena pro domácnosti i firmy. Chceteli službu používat podívejte se jak na to?