váš externí
IT servis

Informační systémy

Srdcem každého informačního systému je podnikový systém ERP, zajišťující veškerou agendu společnosti. Jsme přesvědčeni, že pro dosažení maximální efektivity potřebujete systém, který má plně vyhovovat Vašim potřebám, růst s Vámi a sledovat váš vývoj a potřeby tak, abyste se mohli plně věnovat svému hlavnímu cíli, svému byznysu a tvorbě zisku.

Jsme autorizovaným,  obchodním, vývojovým a implementačním partnerem společnosti LCS ®, informačního systému Helios Green (dříve Noris). Jedná se o otevřený systém zaměřený na menší, střední i velké společnosti. Dokladem toho, že jsme se pro Vás snažili vybrat to nejlepší je i to, že jsme se rozhodli sami systém implementovat a používat interně, což v neposlední řadě přináší i výhodu toho, že všichni naši konzultanti a vývojáři přímo systém využívají a jsou schopni navrhovat optimální postupy a vylepšení. Všichni pracovníci divize procházejí pravidelně systémem školení a certifikaci společnosti LCS ® a Microsoft tak, aby byli schopni poskytovat maximálně efektivní a kvalitní služby našim zákazníkům.

Standardní moduly LCS Helios Green - spolehlivý základ vašeho informačního systému

LCS Helios Green pokrývá svými standardními moduly všechny běžné činnosti organizace, ať již se jedná o obchodní společnost, průmyslový podnik, státní organizace nebo např. nemocnice. Mezi tyto běžně nasazované oblasti patří moduly ekonomické (Účetnictví, Faktury přijaté, Faktury vydané, Pokladna, Banka, Leasing, Odpisy pohledávek, ...), moduly řešící problematiku logistiky a skladového hospodářství (Sklady, Expedice, Distribuce, ...), moduly z oblasti personalistiky (Mzdy, Personální řízení, Výběr uchazečů, Lékařské prohlídky, Vzdělávání, Půjčky, ...) i moduly určené obchodnímu oddělení (Zákazníci/Dodavatelé, Faktury vydané, Saldokonto, Smlouvy, Zakázky, ...) a marketingovému oddělení (CRM modul -řízení vztahu se zákazníky) či managementu firmy (Manažerský informační systém, Controlling, Porady, ...).

Branžová řešení a specializované moduly

Tvůrci systému si uvědomují specifika jednotlivých hospodářských odvětví, a proto vytvořili branžová řešení LCS Helios Green, která tato specifika odrážejí. Branžová řešení vycházejí z podrobného poznání know-how jednotlivých oborů. Jsou to řešení vyvinutá na platformě LCS Helios Green Open, optimalizovaná pro konkrétní odvětví. Velkou výhodou je, že při vzniku branžového řešení může spolupracovat i zákazník. Tak je zajištěno, že systém skutečně odráží reálné procesy. Vysoká otevřenost informačního systému LCS Helios Green umožňuje efektivně vytvářet specializované moduly a integrovat je se standardními moduly tak, že je IS LCS Helios Green schopen zpracovávat široce pojaté činnosti jako je Výroba či Údržba provozních zařízení, tak i činnosti vysoce specializované, jako je např. Sběr odpadu.

Branžová řešení LCS Helios Green

Partner LCS Helios Green OPEN

Aldor je součástí LCS Helios Green OPEN jako implementační a obchodní partner, zároveň i vývojový partner. Jako vývojový partner máme k dispozici prakticky veškeré aplikační zdrojové kódy, což nám umožňuje případně vyvinout dílčí řešení na míru zákazníkovi

Modul Řízení servisní činnosti

Vzhledem k zaměření na IT služby a outsourcing jsme se rozhodli vybudovat standardní branžové řešení pro společnosti zabývajícími se servisními službami, a to především drobných zařízení. Jedná se o výkonný nástroj pro správu servisních požadavků, plnění smluvních podmínek Service Level Management (SLM), nástroj pro měření (Metering), 100% začleněný do koncepce podnikového informačního sytému LCS Helios Green. Tento systém byl původně vyvíjen pro IT společnosti, našel však své uplatnění i pro interní IT oddělení velkých společností poskytujících služby v rámci své organizace a pro firmy se zaměřením na poskytování služeb na zařízení jako bílá elektronika a jiné spotřební zboží.

Do-vývoj

Součástí dodávky modulu Řízení servisní činnosti je běžně dovývoj aplikace na míru zákazníkovi. Standardně se jedná o vývoj informačních služeb, které umožňují zákazníkovi efektivněji využívat aplikaci (SMS, WAP komunikace, ...).