váš externí
IT servis

Bezpečnost

Bezpečnost dat

Soubor služeb zahrnujících zmapování stávající struktury dat a následný návrh způsobu jejich ukládání, zabezpečení, zálohování a obnovy. Součástí služby je skupina návrhů a doporučení k docílení optimálního stavu z hlediska výkonu a ochrany před ztrátou nebo odcizením.

Samotné řešení realizujeme od dodávky a instalace hardware, operačního, informačního, ekonomického a bezpečnostního software, až po zprovoznění a dokumentaci dodaných informačních technologií.

Zálohování dat z hlediska jejich dostupnosti

 • on-line s okamžitou dostupností
 • near-line s dostupností řádu jednotek až desítek sekund
 • off-line s dostupností jednotek až desítek minut

Zálohování a ukládání dat z hlediska účelu

 • ukládání za účelem provozu IS, typicky jde o datový prostor souborových a aplikačních serverů,
 • koncových stanic a systémových/síťových služeb
 • zálohování provozních dat jako ochrana před narušením provozních dat a systémů. Je preferována
 • rychlost provedení zálohy
 • archivace dat slouží k dlouhodobému uložení, je proto preferována spolehlivost záznamu řádu
 • desítek let bez možnosti změny

Naše nabídka zahrnuje kompletní řešení všech uvedených systémů a je vesměs založena na produktech HP StorageWorks a programovém vybavení firmy Computer Associates Inc. Pro archivaci na bázi optických disků používáme technologii Hewlett-Packard.

Zabezpečení sítí

Komplexní řešení ochrany a bezpečnosti informací spočívá v globálním pojetí problematiky a všech vlivů, které mohou způsobit ztrátu nebo poškození dat, případně jejich zneužití jak zvenku,  tak zevnitř sítě.
služba zahrnuje:

 • analýzu stávajícího stavu
 • bezpečnostní doporučení a návrhy jejich řešení
 • instalaci a konfiguraci vhodného SW, jako je antivir, antispam, antispyware
 • instalaci a konfiguraci vhodných HW bezpečnostních prvků, jako je firewall apod.
 • konfiguraci VPN